Monday, March 16, 2015

New. Nepali songs Rashami Kapal-Songs-Pokhara-Nepal

रेशमी कपाल


                                                                              Lyrics by: Rajesh Lamsal                   
By:Rajesh lamsal
New. Nepali songs Rashami Kapal

रेशमी कपाल फरफराउँदै जब
तिमी मेरो सामु आयौ....

प्रेमको मिठो आभाष बनी तिमी
मेरो जीवनमा छायौ......

गाँजलु ती तिम्रा आखाँ.....
गुलाबी तिम्रा ओठ......
स्वर्गकी हौ की परी....
तिमी हिमालकी छोरी....

रेशमी कपाल फरफराउँदै जब....
तिमी मेरो सामु आयौ.....

सारा संसार बिर्सिदिन्छु म....
समिप जब तिमी आउँदा....
मदहोस् हुन्छु म .....
साथ तिम्रो पाउँदा....

रेशमी कपाल फरफराउँदै जब
तिमी मेरो सामु आयौ.....

प्रेमको मिठो आभाष बनी तिमी
मेरो जीवनमा छायौ....
No comments:

Post a Comment

Please, comment about this article.