Showing posts with label Fuel. Show all posts
Showing posts with label Fuel. Show all posts

Friday, December 18, 2015

पोखरामा शनिवार डिजेल वितरण गर्ने (कुन कनु पम्पबाट समेत ) Pokhara Fuel

 पोखरा, ३ पुस
नेपाल आयल निगम गगनगौडा डिपोले पोखरामा शनिवार डिजेल वितरण गर्ने भएको छ ।
जिल्ला आपुत्ति समितिको बैठकले निम्न लिखित पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्न परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ मिति २०७२।९।४ गते निम्नानुसार वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।
लि. कैफियत
१. वेलकम ट्रेडर्स डिजेल ३०००
२. विन्दावासिनी आयल, लेखनाथ डिजेल ३०००
३.पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स लेखनाथ डिजेल ४०००
४.पृथ्वीरामार्ग पे.प्रा.लि. कास्की डिजेल ३०००
५. शुभजगदम्बा आयल स्टोर्स लेखनाथ डिजेल ४०००
६. इन्द्रज्योती आयल, लेखनाथ डिजेल ४०००
७. जुपिटर ट्रेडर्स, लेखनाथ डिजेल ८००० ४ के.एल. नेपाल आयल निगम, गगनगौडाको सिफारिसमा टं्याकरहरुको लागिमात्र
८. डि.आर.आयल, स्टोर्स डिजेल ४०००
९. श्रीओम पेट्रोलियम ट्रेडर्स, पोखरा डिजेल ३०००
१०. नमिता ट्रेडर्स, पोखरा डिजेल ४०००
११. गण्डकी पेट्रोेलियम कं, पोखरा डिजेल ३०००
१२. ऋषि एण्ड व्रदर्श, साझा, पोखरा डिजेल ६००० शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको लागिमात्र
१३. मनोकामना आयल स्टोर्स, पोखरा डिजेल ४०००
१४. शारदा आयल, पोखरा डिजेल ३०००
१५. नेशनल ट्रेडिङ्ग, पोखरा डिजेल ३००० ज्ब्ब्ल् को सिफारिसमा होटलहरुको जेनेरेटर संचालनको लागि २००० लि.
१६. पञ्चरत्न आयल पोखरा डिजेल ३०००
१७. हिमालयन पे.कं लि., पोखरा डिजेल ४०००
१८. अन्नपूर्ण आयल पोखरा डिजेल ४०००
१९. जगदम्बा आयल, पोखरा डिजेल ४०००
२०. वि.एस. आयल स्टोर्स, पोखरा डिजेल ४०००
२१. वृहस्पति आयल, पोखरा डिजेल ६००० शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुको लागिमात्र
२२. अटो क्लिन, पोखरा डिजेल ४०००
२३. कालिका पेट्रोल पम्प, पोखरा डिजेल ४०००
२४.रानिपौवा आयल, पोखरा डिजेल ४०००
२५. बराल आयल, पोखरा डिजेल ४०००
२६. कालिका फ्यूल स्टेशन, पोखरा डिजेल
पेट्रोल १८०००
३००० ३ के.एल. अपरमादी हाइड्रो र १ के.एल. माउण्ट कैलास ईनर्जी कम्पनी, २ के.एल. पोखरा औद्योगिक क्षेत्र र १ के.एल. लेखनाथ औद्योगिक क्षेत्र एवं अत्यावश्यक सोवाको लागि
२७। विश्वास आयल डि, पोखरा डिजेल ४०००
२८। शागर आयल, पोखरा डिजेल ३०००
२९। उत्तम आयल , पोखरा डिजेल ३०००
३०। लान्द्रक पेट्रोलियम प्रा.लि.पोखरा
डिजेल ४०००
३१. पराजुली आयल, पोखरा डिजेल ४०००
३२. थापा आयल स्टोर्स, हेम्जा डिजेल ३०००
३३. जयवुद्ध आयल, पोखरा डिजेल ४०००
१. उपरोक्त पेट्रोल पम्पहरुबाट निम्नानुसारको सवारीहरुलाई अभिलेख राखी निम्नानुसार वितरण गर्ने र वितरणको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा पेश गर्ने ।
डिजेल:
क. लामो दुरीको ट्रक, वस – रु. ६०००।– बराबरको
ख. ग्रामिण रुटमा चल्ने बस – रु. ४०००।– बराबरको
ग. मिनि वस – रु. ३५००।– बराबरको
घ. हायस बस – रु. ३५००।– बराबरको
ङ. नगरबस, वेगनास बस – रु. ३०००।– बराबरको
च. मिनि, मझौला र लोकल ट्रकहरु – रु.३०००।– बराबरको
छ. अन्य निजी डिजेल कार, जिपहरु – रु. २५००।– बराबरको
ज. ठूलो ट्याक्टरहरु – रु.२०००।– बराबरको
झ.साना ट्याक्टरहरु – रु.५००।– बराबरको
ञ. पर्यटन ठूला बसहरु रु. रु.६०००।– बराबरको
ट. पर्यटन साना सवारीहरु रु.२५००।– बराबरको
ठ. खुद्रा माल ढुवानी गाडीहरु रु.२०००।– बराबरको
२. मिति २०७२।९।४ गते वितरण हुने १३९ के.एल.डिजेल र ३ के.एल. पेट्रोल मिति २०७२।९।३ गते साझसम्ममा नेपाल आयल निगम, इन्धन डिपो, गगनगौडाले सम्बन्धीत पम्पहरुमा उपलब्ध गराउने ।
४. वितरण मिति २०७२।९।४ गते विहान ८ बजे देखि शुरु हुने ।
५. सवारी धनीले व्लूबुक अनिवार्यरुपमा लिई आउनु पर्नेछ ।
६. कास्की जिल्लाको पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सम्वन्धी कार्यको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको समिति गठन गरी वितरण प्रकृयालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरियो ।
(क) लेखनाथ पारीको क्षेत्रमा ः
१. राजन नेपाल, नेपाल आयल निगम – संयोजक
२. प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की – सदस्य
३. प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पोखरा – सदस्य
४. प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च – सदस्य
५. प्रतिनिधि, लेखनाथ उद्योग बाणिज्य संघ – सदस्य
(ख) पोखरा क्षेत्रमा ः
१. प्रशुराम अधिकारी, नेपाल आयल निगम – संयोजक
२. प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की – सदस्य
३. प्रतिनिधि, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पोखरा – सदस्यज ,
४. प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च – सदस्य
५. प्रतिनिधि, पोखरा उद्योग बाणिज्य संघ – सदस्य
उपरोक्त बमोजिमको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले पम्पहरुको शुरु तथा अन्तिम मास्टर मिटर रिड गरी पारित नीति बमोजिम वितरण भए, नभएको अनुगमन गरी वितरणको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेछ ।