Thursday, May 24, 2018

सार्वजनिक स्थलमा चुरोटको सेवन गर्नेलाई कारवाही गरिएको -No Smoking in Public Places

पोखरा,  जेष्ठ १० गते । 
सार्वजनिक स्थलमा चुरोटको सेवन गर्नेलाई कारवाही गर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निति अनुरुप यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पनि आजका मिति देखि अभियानकै रुपमा लागु गरी चेकजांच गरिएको । सो क्रममा बैदाम एरियामा २ जना र रामबजार एरियामा १२ जना गरी जम्मा १४ जनालाई सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सेवन गरेको फेला पारी तत्कालै निजहरुलाई कारवाही प्रकृया अगाडी बढाईएको र निजहरुबाट १४०० राजश्व संकलन भएको । 
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की 

No comments:

Post a Comment

Please, comment about this article.