Saturday, May 5, 2018

१०१औं हप्ताको पोखरा उपत्यका बृहत् सफाई -Clean and Green Pokhara Nepal
१०१औं हप्ताको पोखरा उपत्यका बृहत् सफाई अभियान बिरौटा - १७ राममन्दिर परिसरमा सम्पन्न ।

No comments:

Post a Comment

Please, comment about this article.